Trại Lươn Giống chúng tôi cung cấp: 1) Cung cấp Lươn Giống (bù hao hụt) 2) Thu mua Lươn thịt 3) Cung cấp Lươn thịt 4) Bán Trùn Quế – ĐT: 094.1318.777

KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN

LÀM GIÀU TỪ NUÔI LƯƠN

MÓN ĂN CHẾ BIẾN TỪ LƯƠN

Powered by WordPress Popup