Quy trình nuôi lươn để xuất khẩu ra nước ngoài

Hiện tại có nhiều bà con nông dân nở rộ mô hình nuôi lươn thương phẩm, tình hình như vậy sẽ sớm bị đồn hàng khi không có đầu ra.

Nhận thấy tình hình như vậy bên chúng tôi có đang tìm nguồn lươn để xuất khẩu ra nước ngoài.

Xuất khẩu lươn thịt ra nước ngoài có lợi như thế nào?

  • Thứ nhất, đầu ra tương đối ổn định vì xuất qua Nhật Bản, và Trung Quốc
  • Giá cả luôn ổn định, không bị dồn hàng dội giá
  • Không sợ bị ép giá
  • Không sợ bị bán không được khi thu hoạch
  • 1. Xuất khẩu lươn thịt ?

2. Tiêu chuẩn để xuất khẩu lươn thịt ?

  • Lươn muốn xuất khẩu lươn thịt được phải đạt các tiêu chuẩn về an toàn chăn nuôi và an toàn thực phẩm. như các tiêu chuẩn sau:

Bài viết đang viết chưa xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *